วันอังคาร, กรกฎาคม 04, 2560

สปท.สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตน แนะสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ของผู้ใช้สื่อออนไลน์

มาอีกก็ต้องถูกอิฐ (หรือไม่ก็ อัดอย่างเคย) กรรมาธิการ สปท. คิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตน นอกจากทำตามนายสั่งให้ คสช. พอใจ แล้วยังพยายามคิดวิธีกำกับควบคุม เพิ่มแท็กทิค กดขี่ เบ็ดเสร็จเผด็จการเพื่อนายอยู่ในอำนาจนานๆ

เมื่อ ๒๙ มิถุนา คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ออกรายงานทีเด็ดเผ็ดมันสำหรับ คสช. กำกับควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ ดังที่ The MATTER เล่าแจ้ง


เค้าเป็นห่วงว่า คนไทยขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการสื่อสาร บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการสื่อออนไลน์”

อ้างว่า “ทุกวันนี้มีปัญหาเต็มไปหมด คนติดโซเชียลมีเดียกันงอมแงม จนกลายเป็นภาวะ ‘สังคมก้มหน้า’”

นี่จากรายงานของกลุ่ม บุคคลอายุเฉลี่ย ๖๐ เศษ ที่ “เป็นกรรมาธิการปฏิรูปเรื่องเทคโนโลยี ทั้งโทรศัพท์มือถือ และ social media(@EricSirote)

ข้อแรกเสนอให้ “ใช้หมายเลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตนในการใช้สื่อออนไลน์ สปท. เชื่อว่า จะช่วยสร้างผลทางจิตวิทยาทำให้ผู้ไม่หวังดี ไม่กล้าใช้สื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กในการทำผิดกฎหมายได้”

ต่อไปแนะว่า “ต้องจัดระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์ผ่านมือถือ เนื่องจากคนไทยมีผู้ใช้มือถือประมาณ ๙๐ ล้านเครื่องโดยมีมากกว่า ๕๐ ล้านเครื่องที่เล่นโซเชียลมีเดียได้

มาตรการที่ สปท. แนะนำคือ ต้องจัดระเบียบการลงทะเบียนมือถือใหม่ โดยสนับสนุนให้ กสทช. ใช้ลายนิ้วมือ ใบหน้า ควบคู่กับการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน

ซึ่งโมเดลนี้เคยทดลองใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว และ สปท.เห็นว่าควรนำมาใช้กับผู้ใช้มือถือและโซเชียลมีเดียทั้งประเทศ”

ย่อหน้าท้ายนี่ไอ้พวกหมดวัยทำงาน ๑๑ คนนี่เห็นโซเชียลมีเดียเป็นเขตก่อการร้ายเหมือนภาคใต้งั้นเรอะ

อีกอย่าง สร้างงานให้กันเอง กลัวขาดรายได้ “สปท.มองว่า ที่ผ่านมาข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีลักษณะที่ผู้ให้บริการต่างคนก็ต่างเก็บ ไม่เคยมีศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน จึงเสนอให้ กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมา”

‘ศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ’ นั่นละ แถมด้วย “เพิ่มประสิทธิภาพ ‘ศูนย์กลางเฝ้าระวัง’ ของ ปอท.ที่มีอยู่แล้วควรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีเทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้า ข้อความ รูปภาพ คลิปเสียงออนไลน์ทุกประเภท”

โอว นี่ลอกแบบ ๑๙๘๔ เดี๊ยะเลย Big brothers ‘พี่ใหญ่ ใช่แล้ว

ยังไม่หมด “ในระยะยาว สปท. เสนอว่า...ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรม พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ให้เป็น ‘ต้นแบบ’ ในการช่วยเผยแพร่วิธีการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์”

ได้เลย แนะนำให้ใช้สำนัก พระธรรมกายเป็นผู้ดำเนินการ

อีกหนึ่งในข้อเสนอระยะยาวคือ รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเอง เพราะการพึ่งพาแต่โซเชียลมีเดียของต่างชาติ

มีแต่ทำให้เกิดความสูญเสียด้านการกำกับดูแลที่กฎหมายไทยไปไม่ถึง ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีจำนวนมาก
ลงท้ายนี่ไอเดียดีหาตังค์เพิ่ม แต่คงลืมอะไรไปหน่อยมั้ง ในเมื่อ คสช. นายคุณน่ะรู้จักแต่จ่าย ไม่มีปัญญาหาเงินเองนะจ๊ะ